CriseLess Leadership stödjer företag och organisationer med krishantering och komplex förändringsledning


Vi bygger vår arbetsmetodik på prövade och väldokumenterade erfarenheter, internationella standarder, best practices och gedigen forskning.

Om CriseLess


CriseLess Leadership stödjer företag och organisationer med Komplex Förändringsledning under tuffa ledarskapsutmaningar och alla typer av krishantering. Vi arbetar proaktivt med träning och andra förberedelser men ger också professionellt stöd under verkliga kriser och utmaningar. Vi samarbetat även med kollegor i branschen genom PCN – Project Competence Network med säte i Gävle.

Vi bygger vår arbetsmetodik på prövade och väldokumenterade erfarenheter, internationella standarder, best practices och gedigen forskning. Vi driver ett forskningsprojekt tillsammans med Uppsala Universitet och Tokyo Institute of Technology samtidigt som vi också undervisar och handleder vid Högskolan i Gävle. Vi lägger mer ån 25% på vår omsättning på forskning.

About CriseLess


CriseLess Leadership supports companies and organizations with Complex Change Management during Tough Leadership Challenges and all levels of Crisis Management. We work proactively with training and prepararation but, also to give professional support during Real-time Live Challenges. We collaborate with colleagues through PCN – Project Competence Network, which is based in Gävle.

We are building our working methods upon proven well-documented experiences, international standards, best practices and solid research. We have an ongoing research project with Tokyo Institute of Technology and Uppsala University.  We are also regularly teaching at Gävle University. We spend more than 25% of our Turn Around on R&D.