Internationella Standarder


CriseLess krishanteringsmetodik bygger eget arbete inom på ISO och IEEE.

CriseLess krishanteringsmetodik bygger på beprövade internationellt fastställda standarder.


Vi separerar således aktiviteter för “Damage Control”, “Business Continuity” och “Recovery” från varandra i tre parallella aktiviteter.

För att säkerställa Krishanteringsförmågan inom företag och organisationer genomför vi både
utvärderingar och relevant träning.

Referenser

  • Sandvik Group
  • Sandvik IT
  • Röda Korset
  • Jakobsberg Kommun
  • SAAB
  • Försvarsmakten