Vår värdegrund


Vår värdegrund bygger på fem klara hypoteser:


1. Alla människor är lika mycket värda och har alltid rätt till stöd enligt Internationell Humanitär Rätt
2. En positiv människosyn är en förutsättning för ett positivt samarbete
3. Alla människors livsutrymme, vår jord, kräver ett långsiktigt tänkande avseende resursutnyttjande
4. Som ledare förväntas jag alltid vara ett gott föredöme, att uppträda ärligt och öppet
5. Som ledare förväntas jag skydda de som följer mig

Vi använder vår värdegrund inför våra viktiga beslut, som vilka uppdrag vi ska ta, vilken forskning vi
ska satsa på, vilka samarbetspartner vi väljer.