Våra Uppföranderegler


CriseLess jobbar med ett långsiktigt ansvarstagande inom företaget, gentemot anställda, kunder, samarbetspartner och tredje part som berörs av våra aktiviteter.

CriseLess accepterar inga brott som kan medföra fängelsestraff på straffskalan. CriseLess accepterar inte heller brott mot Internationell Humanitär Rätt.

CriseLess accepterar inte heller någon form av medveten diskriminering mot individ eller grupp.

Skulle sådana brott eller diskrimineing, under våra uppdrag, upptäckas eller misstänkas kommer detta omedelbart att anmälas/vidtalas.

Då sådana brott och/eller diskriminering konstaterats och inte åtgärdats förbehåller sig CrisLess Leadership AB att ensidigt, med omedelbar verkan och utan erläggande av vite, säga upp gällande avtal.

Under verkliga krishanteringsuppdrag behöver man ibland genomföra aktiviteter som bryter mot lagar eller förordningar. I dessa fall ska beslut om dessa aktiviteter fastställas och dokumenteras av CrisLess VD i samråd med av uppdragsgivare delegerad Krishanteringsledare.