Utbildning


Våra utbildningar bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Träna på att leda och att hantera kriser


- Utbildning i Krishantering

- Procedurövningar

- Dilemma-övningar

- 10X10 programmet om att leda och följa medvetet