Chefserfarenhet


Professionell rådgivning och erfaret chefsstöd.

25 års chefserfarenhet och chefsstöd


Vi har haft uppdrag som tillfälliga chefer inom utbildning, IT, transport med flera sektorer. Som vana ledare så kan vi stötta chefer och ledare i sina uppdrag eller gå in och ersätta en chef under en tid. Vi arbetar utefter samma praktik som vi undervisar och tränar andra i.

Referenser:

  • Sandvik Group
  • Sandvik IT
  • Tågkompaniet AB
  • PCN AB