Stöd i krishantering


Vi stöder ert företag med krishantering, och med förberedelser för krishantering.

Utvärdera och säkerställa


För att utvärdera och säkerställa ett företags eller organisations krishanteringsförmåga erbjuder vi följande fyra aktiviteter.

1. Utvärderings Workshop.

Genom att testa krishanteringen genom relevanta scenarier skapar vi oss tillsammans med kunden ett underlag för utveckling av krishanteringsförmågan

2. Utbildning

Genom (normalt endags-) utbildningen ges alla deltagare samma grund avseende metoder och begrepp.

3. Procedurövningar

Under dessa övningar går vi igenom enkla scenarier och förbereder våra krishanteringsteam. Genomförs normalt som tre halvdagsseminarier.

4. Dilemma-övningar

Under dessa övningar tränas teamen i metodiskt tänkande och beslutsfattande utifrån de komplexa uppgifter ett krishanteringsteam kan ha.

Dilemma övningar genomförs regelbundet (normalt varje månad) under en till två timmars seminarium. Om man känner att teamet inte lyckas enligt förväntan (oftast beroende på för stor personalomsättning i teamet) kan man enkelt repetera en eller två Procedurövningar.