Hjärnforskning om ledarskap och följarskap


I samarbete med Tokyo Institute of Technology

Exklusivt forskningssamarbete med Prof. Koike Yasuharu på Institutionen för Innovativ forskning vid Tokyo Tech University.


Samarbetet med professor Koike syftar till att hitta biologiska markörer för ledarskap och följarskap. Försök med hjärnskanning i FMRI och/eller EEG har genomförts sedan 2015. Samarbetet utvecklas nu 2017 med att inkludera docent Malin Gignell vid Institutionen för neurovetenskap vid Uppsala Universitet.